Σχετικά με Εμάς

Σχετικά με Εμάς

Στοιχεία εταιρίας:
Επωνυμία: GKseminars Ι.Κ.Ε 
Αρ. ΓΕΜΗ: 146321106000
Έδρα: Στράιτσα 2, Τ.Θ 60853, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 57001
Κεφάλαιο: 1000Ευρώ
Εταίροι: Κυριακίδης Γεώργιος 90%, Κυριακίδου Θεοδώρα 5%, Κυριακίδου Αναστασία 5%
Διαχειρίστρια: Κυριακίδου Θεοδώρα