Ο Εισηγητής

Ο Εισηγητής

Ο Εισηγητής

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή

Ο κύριος Γεώργιος Κυριακίδης είναι πιστοποιημένος project management professional (PMP®) από τον παγκόσμιο φορέα διαχείρισης έργων PMI®. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία επαγγελματιών για την παραπάνω πιστοποίηση (πάνω από 70 ολοκληρωμένα προγράμματα (42 ωρών) σε αίθουσα και 20 προγράμματα εξ αποστάσεως). Είναι επίσης πιστοποιημένος από τον ίδιο φορέα ως Risk Management Professional (PMI-RMP®).

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και έχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην επαγγελματική κατάρτιση-δια βίου μάθηση (ΜΑ). Είναι απόφοιτος της σχολής Πολέμου του Ελληνικού Στρατού και της Διακλαδικής Σχολής Επιτελών Άμυνας του Ελληνικού Στρατού.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών και διευθυντών εκπαίδευσης (ibstpi,CTP). Επίσης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι πιστοποιημένος στη χρήση του MS Project από τη Microsoft (MCP).
Έχει εξειδικευτεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων και στη Διαχείριση Κρίσεων. 

Από το 1987 έως το 2008 έχει διαχειριστεί πλήθος έργων και έχει ασκήσει διοικητικά, διευθυντικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα στον Ελληνικό Στρατό από διάφορες θέσεις. Από το 2008 μέχρι και σήμερα, είναι διευθυντής εκπαίδευσης της Human Asset AE, σύμβουλος εκπαίδευσης και εισηγητής σεμιναρίων με κύρια θεματολογία το project management.
Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.