GR   EN
Photo Gallery

Photo Gallery

Photo Gallery

Φωτοργαφίες από σεμινάρια ανοιχτά και ενδοεταιρικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λευκωσία
PMP® Prep Course Θεσσαλονικη Ιούνιος 2019 PMP® Prep Course Θεσσαλονικη Ιούνιος 2019 
PMP® Prep Course Αθήνα Ιούνιος 2019 PMP® Prep Course Αθήνα Ιούνιος 2019  
PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 18 PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 18 
Πρακτικές Τεχνικές Επικοινωνίας για Managers - Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2018 Πρακτικές Τεχνικές Επικοινωνίας για Managers - Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2018 
PMP® Prep Course Αθήνα Οκτώβριος 17 PMP® Prep Course Αθήνα Οκτώβριος 17 
PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2016 PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2016  
Soft Skills for Managers Athens October 2017 Soft Skills for Managers Athens October 2017 
Εκπαίδευση για μεσαία στελέχη - Μύλοι Λούλη Α.Ε. , Κερατσίνι - Απρίλιος 2016 Εκπαίδευση για μεσαία στελέχη - Μύλοι Λούλη Α.Ε. , Κερατσίνι - Απρίλιος 2016  
Soft Skills for Managers Athens October 2017 Soft Skills for Managers Athens October 2017 
Ms Project Prep Course Thessaloniki June  Ms Project Prep Course Thessaloniki June  
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.- Οκτώβριος 2017 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.- Οκτώβριος 2017 
Soft Skills for Managers Athens June '16  Soft Skills for Managers Athens June '16  
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.- Οκτώβριος 2017 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.- Οκτώβριος 2017 
PMP® Prep Course Αθήνα Μάιος 17 PMP® Prep Course Αθήνα Μάιος 17  
Εφαρμοσμένο Project Management -Isobar Greece - Απρίλιος 2017 Εφαρμοσμένο Project Management -Isobar Greece - Απρίλιος 2017 
Soft Skills for Managers Athens April '17 Soft Skills for Managers Athens April '17  
Εφαρμοσμένο Project Management-Isobar Greece - Απρίλιος 2017 Εφαρμοσμένο Project Management-Isobar Greece - Απρίλιος 2017 
PMP® Prep Course Πάτρα Μάρτιος 2017 PMP® Prep Course Πάτρα Μάρτιος 2017 
Ms project Prep Course-Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. - Μάρτιος 17 Ms project Prep Course-Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. - Μάρτιος 17 
PMP® Prep Course Αθήνα Μάρτιος 2017 PMP® Prep Course Αθήνα Μάρτιος 2017  
PMP® Prep Course Αθήνα 05/03/2017 PMP® Prep Course Αθήνα 05/03/2017  
PMP® Prep Course Αθήνα Μάρτιος 2017 PMP® Prep Course Αθήνα Μάρτιος 2017 
PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2017 PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2017  
PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2017 PMP® Prep Course Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2017  
PMP® Prep Course Πάτρα Δεκέμβριος 2016 PMP® Prep Course Πάτρα Δεκέμβριος 2016  
PMP® Prep Course Αθήνα Δεκέμβριος 2016 PMP® Prep Course Αθήνα Δεκέμβριος 2016  
Εφαρμοσμένο Project Management-ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Νοέμβριος 2016 Εφαρμοσμένο Project Management-ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Νοέμβριος 2016  
Εφαρμοσμένο Project Management - Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Νοέμβριος 2016 Εφαρμοσμένο Project Management - Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Νοέμβριος 2016