GR   EN
Εφαρμοσμένο Project Management

Εφαρμοσμένο Project Management

Εφαρμοσμένο Project Management

Εφαρμοσμένο Project Management

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θέλουν από όσους διαχειρίζονται τα έργα να έχουν έναν τυποποιημένο τρόπο σχεδίασης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, αναφοράς στη διοίκηση, ολοκλήρωσης αυτών. Αφορά στις επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν τον έλεγχο των έργων τους.
Επιχειρήσεις και οργανισμοί σήμερα, στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, είναι αναγκασμένες να λειτουργούν ευέλικτα και αποτελεσματικά αναλαμβάνοντας μικρά ή μεγάλα έργα (projects), είτε τα ονομάζουν έτσι είτε όχι. Είναι επίσης λογικό τα ίδια τα στελέχη του οργανισμού, που είτε είναι Project Managers, είτε όχι, εκτός των άλλων καθηκόντων του να πρέπει να επιτελέσουν αποτελεσματικά και το ρόλο του Project Manager ή του μέλους της ομάδας ενός έργου.

Στην περίπτωση αυτή αναδεικνύεται έντονα η ανάγκη για κοινή γλώσσα επικοινωνίας, για απλά και πρακτικά εργαλεία σχεδιασμού, παρακολούθησης και συντονισμού των έργων, ώστε αυτά να είναι πάντα επιτυχημένα, on scope, on time, on budget.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα κοινό πρότυπο, διεθνώς αποδεκτό και δοκιμασμένο που, στην απλοποιημένη του μορφή, θα αποτελέσει τον ‘οδηγό’ στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων.

Η GK (George Kyriakidis) seminars, με την πολυετή εμπειρία εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, έχει επιλέξει ως πρότυπό της το PMBOK v.5 του Project Management Institute (www.pmi.org) και έχει σχεδιάσει ένα ειδικό πρακτικό πρόγραμμα για managers και στελέχη που συνεργάζονται σε έργα ή διοικούν έργα μικρού ή μεγάλου μεγέθους με τίτλο "Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων για στελέχη οργανισμών”.
 
Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διαμορφώσει τη σωστή και κοινή αντίληψη της διαχείρισης των έργων με τη χρήση πρακτικών και διεθνώς αποδεκτών εργαλείων (Project Manager’s Toolkit) και να βοηθήσει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες να οργανώσουν την εργασία τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά των ιδίων, αλλά και αυτή της ομάδας τους.

Στόχοι του Προγράμματος
Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες του προγράμματος διαχειριστών έργων θα είναι σε θέση να:
 
Αντιλαμβάνονται το Project Management με βάση τα διεθνή BestPractices και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (Project Management Institute
Αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εμπλεκομένων (Stakeholders) σε ένα έργο (Needs Analysis), όπως είναι η Διοίκηση, οι συνεργάτες ή οι πελάτες, να καταγράφουν και να περιγράφουν με σαφήνεια και πληρότητα το φυσικό αντικείμενο του έργου (Scope Management)
Σχεδιάζουν ή να αντιλαμβάνονται πρακτικά και ουσιαστικά την αναλυτική δομή του έργου (Work Breakdown Structure) για την εξασφάλιση της πληρότητας του
Αναλύουν το έργο σε εργασίες (Activities) και να εκτιμούν τη διάρκεια αλλά και τις απαιτήσεις κάθε εργασίας σε πόρους (estimate Activities Duration and Cost)
Σχεδιάζουν ή/και να παρακολουθούν στοιχειώδη χρονοδιαγράμματα (Gantt charts and network diagrams) για την παρακολούθηση του έργου από πλευράς χρόνου
Υπολογίζουν και να καταχωρούν όπου χρειάζεται τους βασικούς δείκτες παρακολούθησης έργων (CPI, SPI, CV, SV) αλλά και τους δείκτες πρόβλεψης για την πορεία του έργου (EAC, ETC, TCPI)
Παρουσιάζουν στους stakeholders (προϊστάμενο, πελάτες) την κατάσταση και πορεία του έργου.
Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα έργο(ανάθεση εργασίας, παρακίνηση, διαχείριση συγκρούσεων κλπ)
Nα σχεδιάζουν πλάνο μιας διαπραγμάτευσης και να χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών πειθούς
Καταγράφουν και αναλύουν ποιοτικά τους βασικούς κινδύνους του έργου (Risk Management)
Περιγράφουν τα βασικά βήματα για τη χρήση ενός λογισμικού υποστήριξης διαχείρισης έργων. Θα πραγματοποιηθεί συνοπτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του MS Project.  

 
Μέθοδος κατάρτισης:

Τα προγράμματα υλοποιούνται μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο που έχει τη μορφή βιωματικού και πρακτικού εργαστηρίου (workshop):
Κάθε συμμετέχων εργάζεται πάνω σε πραγματικό σενάριο εργασίας
Κάθε συμμετέχων γνωρίζει καλύτερα τα δυνατά του σημεία και τα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης μέσα από μια σειρά τεστ και ασκήσεων
Κάθε βήμα της θεωρίας αναπτύσσεται σύντομα και ακολουθούν άμεσα πρακτικές ασκήσεις από όλους.

Διάρκεια Κατάρτισης:
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ένα 3ήμερο (συνολικά 24 εκπαιδευτικές περιόδους).

Εκπαιδευτικό υλικό
Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:
Φάκελος ατομικός με εισαγωγικό εγχειρίδιο του Project management
Πίνακας με όλους τους χρήσιμους τύπους
Workbook πλήρες με πλήθος ασκήσεων και ερωτήσεων
Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
Γρηγόρης μικρογεύματα 2019 Γρηγόρης μικρογεύματα 2019 
Γρηγόρης μικρογεύματα 2019 Γρηγόρης μικρογεύματα 2019 
Ρεμούνδος 2019 Ρεμούνδος 2019 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΑΙΑ) 2019 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΑΙΑ) 2019 
Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος 2019 Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος 2019 
Coffee Island - Νοέμβριος 2017 Coffee Island - Νοέμβριος 2017 
Coffee Island - Νοέμβριος 2017 Coffee Island - Νοέμβριος 2017 
Isobar Greece - Απρίλιος 2017 Isobar Greece - Απρίλιος 2017 
Isobar Greece - Απρίλιος 2017 Isobar Greece - Απρίλιος 2017 
Isobar Greece - Απρίλιος 2017 Isobar Greece - Απρίλιος 2017 
Isobar Greece - Απρίλιος 2017 Isobar Greece - Απρίλιος 2017 
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Ιούλιος 2016 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Ιούλιος 2016 
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Νοέμβριος 2016 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Νοέμβριος 2016 
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Νοέμβριος 2016 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Νοέμβριος 2016 
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Νοέμβριος 2016 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Νοέμβριος 2016 
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Νοέμβριος 2016 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.-Νοέμβριος 2016