GR   EN
Η Ομάδα Mας

Η Ομάδα Mας

 

Σύντομο Βιογραφικό - Κυριακίδης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Κυριακίδης είναι πιστοποιημένος project management professional (PMP®) από τον παγκόσμιο φορέα διαχείρισης έργων PMI®. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία επαγγελματιών για την παραπάνω πιστοποίηση (πάνω από 170 ολοκληρωμένα προγράμματα (42 ωρών) σε αίθουσα και 70 προγράμματα εξ αποστάσεως). Είναι επίσης πιστοποιημένος από τον ίδιο φορέα ως Risk Management Professional (PMI-RMP®).

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και έχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ,στην επαγγελματική κατάρτιση-δια βίου μάθηση (ΜΑ) και στην επικοινωνία (MSC). Είναι απόφοιτος της σχολής Πολέμου του Ελληνικού Στρατού και της Διακλαδικής Σχολής Επιτελών Άμυνας του Ελληνικού Στρατού.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών και διευθυντών εκπαίδευσης (ibstpi,CTP). Επίσης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι πιστοποιημένος στη χρήση του MS Project από τη Microsoft (MCP).
Έχει εξειδικευτεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων και στη Διαχείριση Κρίσεων. 

Από το 1987 έως το 2008 έχει διαχειριστεί πλήθος έργων και έχει ασκήσει διοικητικά, διευθυντικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα στον Ελληνικό Στρατό από διάφορες θέσεις. Από το 2008 μέχρι και σήμερα, είναι διευθυντής εκπαίδευσης της Human Asset AE, σύμβουλος εκπαίδευσης και εισηγητής σεμιναρίων με κύρια θεματολογία το project management

 
.
 


Σύντομο Βιογραφικό - Λάζος Δημήτριος

Ο κ. Δημήτρης Λάζος είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP®), Professional in Business Analysis (PMI-PBA), πιστοποιημένος Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®), Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM) και Disciplined Agile Value Stream Consultant από τον παγκόσμιο φορέα διαχείρισης έργων PMI®. Είναι Project Manager “PM2 Advanced®” από το Ευρωπαϊκό φορέα PM2 Alliance. Επίσης είναι πιστοποιημένος ITIL4® Foundation Level από τη Axelos®.
Έχει πτυχίο στην πληροφορική και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) από το Brunel University London.

Με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων από το 1999, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και ενταγμένο μέλος του κυρίου διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Είναι συνεργάτης της εταιρείας GK Seminars ως εισηγητής σεμιναρίων με κύρια θεματολογία το Agile Project Management και Τεχνολογίας των Πληροφοριών.
LinkedIn εισηγητή
e-mail: dlazos@gkseminars.gr
 

 

 

Σύντομο Βιογραφικό - Κυριακίδης Λάζαρος

 
Ο Λάζαρος Κυριακίδης  είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP®) από τον παγκόσμιο φορέα διαχείρισης έργων PMI®. Είναι πιστοποιημένος 
PM²  (Advanced) απο τον οργανισμό PM² Alliance, πιστοποιημένος (PMI-RMP)® απο τον οργανισμό PMI και Πιστοποιημένος (CAPM)® Authorised Training Partner  απο τον PMI. 
Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, και της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί από το Military Engineering Centre of Excellence (MilEng COE) με τους ακόλουθους τίτλους : NATO Military Engineering (MEG-ME-12026 ), NATO Military Search Planning (MEG-ME-12107) και  Mobility Staff Awareness and Planning Course.
Από το 2019 έως σήμερα διαχειρίζεται πλήθος κατασκευαστικών έργων επ’ ωφελείας του Ελληνικού Στρατού και ασκεί διοικητικά, οργανωσιακά  και λειτουργικά καθήκοντα για αυτή. Aπό το 2020 αναλαμβάνει την βήμα προς βήμα προετοιμασία για την πιστοποίηση Certified Associate in Project Management (CAPM)® όντας Authorised Training Partner του PMI.
Είναι συνεργάτης της εταιρείας GK Seminars ως εισηγητής σεμιναρίων με κύρια θεματολογία την Διαχείριση Έργου.
Linkedin profile

 

 

Σύντομο Βιογραφικό – Τερεζάκης Πολυχρόνης

Ο Πολυχρόνης Τερεζάκης είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP®), καθώς και Risk Management Professional (PMI-RMP®) από τον παγκόσμιο φορέα διαχείρισης έργων PMI®. Έίναι επίσης πιστοποιημένος Associate PROFESSIONAL HUMAN RESOURSES InternaZonal (aPHRi), καθώς και PROFESSIONAL HUMAN RESOURSES InternaZonal (PHRi) από τον παγκόσμιο φορέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού HRCI.

Έίναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Έυελπίδων, της σχολής Πολέμου και της Σχολής Έθνικής Αμύνης του Έλληνικού Στρατού, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Από το 1987 έως το 2019 έχει διαχειριστεί πλήθος έργων και έχει ασκήσει διοικητικά, διευθυντικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα στον Έλληνικό Στρατό από διάφορες θέσεις. Έίναι εκπαιδευμένος στη χρήση του MS Project και έχει εξειδικευτεί στην πράξη στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων και στη Διαχείριση Κρίσεων. Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και από το 2021 είναι συνεργάτης της εταιρείας GK seminars ως εισηγητής σεμιναρίων με κύρια θεματολογία τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 

 

Χρήστος Τζιόρας  MSc, MBA
 

Ο Χρήστος Τζιόρας είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Κάτοχος Master in Business Administration Athens MBA ) του ΕΜΠ & ΑΣΣΟΕ, καθώς και MSc στις Νέες τεχνολογίες και επικοινωνίες του ΕΚΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στον στρατό υπηρέτησε σε θέσεις πληροφορικής (λόγω ειδικότητας) και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (από το 2004 έως σήμερα) σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, ιδιωτικές επιχειρήσεις ( Lidl, Attica group, Apivita , Merck, Alpha
Bank, CBL, Marks & Spencer) στους τομείς των εφαρμογών πληροφορικής, στο M anagement και στο Marketing .

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τους φορείς ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ , ΕΚΔΔΑ και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) καθώς επίσης και πιστοποιημένος ITIL4® Foundation Level από τη Axelos®.

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Η Ομάδα Mας